Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูล

เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561 

วันที่: 15 สิงหาคม 2561

913 KB.
เอกสารนำเสนอย้อนหลัง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 51

วันที่: 20 เมษายน 2561
1.80 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 50

วันที่: 21 เมษายน 2560
7.71 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2560
3.31 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559
วันที่: 19 สิงหาคม 2559
2.63 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 49

วันที่: 28 เมษายน 2559
2.09 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2558
วันที่: 17 มีนาคม 2559
4.41 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2558
วันที่: 27 สิงหาคม 2558
12.99 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 48

วันที่: 24 เมษายน 2558
1.39 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2557
วันที่: 17 มีนาคม 2558
1.41 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2557
วันที่: 25 สิงหาคม 2557
6.92 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
วันที่: 25 เมษายน 2557
15.19 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2556
วันที่: 18 มีนาคม 2557
5.12 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2556
วันที่: 22 สิงหาคม 2556
2.06 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
วันที่: 29 เมษายน 2556
21.81 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2555
วันที่: 14 มีนาคม 2556
9.24 MB.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2555
8.13 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2555
วันที่: 24 สิงหาคม 2555
4.06 MB.
เยี่ยมชมบริษัทปี 2555
วันที่: 12 กรกฎาคม 2555
24.66 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
วันที่: 25 พฤษภาคม 2555
13.36 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2554
วันที่: 22 มีนาคม 2555
10.76 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2554
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2554
10.40 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2554
วันที่: 23 สิงหาคม 2554
15.35 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2553
วันที่: 16 มีนาคม 2554
20.75 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2553
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553
10.94 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2553
วันที่: 23 สิงหาคม 2553
25.69 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
วันที่: 21 เมษายน 2553
1.37 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2552
วันที่: 11 มีนาคม 2553
5.58 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
วันที่: 21 เมษายน 2552
1.95 MB.
Singer Day Press Conference
วันที่: 25 มีนาคม 2552
380 KB.
ข้อมูลทางธุรกิจครึ่งปีแรก
วันที่: 02 กันยายน 2551
1.92 MB.
Singer Celebrate Blue Highlight 2008
วันที่: 05 มิถุนายน 2551
3.81 MB.
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
วันที่: 23 เมษายน 2551
641 KB.
Presentation Performance 2007
วันที่: 26 มีนาคม 2550
502 KB.