Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูล

ภาพวีดีโอบริษัท


ภาพวีดีโอบริษัท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561 

วันที่: 15 สิงหาคม 2561
เวลา: 22:38

[ Video & Slide ]
ภาพวีดีโอบริษัทย้อนหลัง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
วันที่: 28 เมษายน 2559
เวลา: 01:55:53 [ Video & Slide ]
งานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง
วันที่: 12 มิถุนายน 2558
เวลา: 15:21 [ Video & Slide ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
วันที่: 24 เมษายน 2558
เวลา: 01:54:57 [ Video & Slide ]
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2556
วันที่: 18 มีนาคม 2557
เวลา: 01:03:09 [ Video & Slide ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
วันที่: 26 เมษายน 2556
เวลา: 02:17:01 [ Video & Slide ]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2555
เวลา: 02:01:12 [ Video & Slide ]
เยี่ยมชมบริษัทปี 2555
วันที่: 12 กรกฎาคม 2555
เวลา: 03:06:32 [ Video & Slide ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
วันที่: 30 เมษายน 2555
เวลา: 02:15:30 [ Video & Slide ]
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2554
วันที่: 22 มีนาคม 2555
เวลา: 01:34:49 [ Video & Slide ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
วันที่: 28 เมษายน 2554
เวลา: 01:39:38 [ Video & Slide ]
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2553
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553
เวลา: 01:15:17 [ Video & Slide ]
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2553
วันที่: 23 สิงหาคม 2553
เวลา: 01:37:12 [ Video & Slide ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
วันที่: 21 เมษายน 2553
เวลา: 01:58:11 [ Video & Slide ]
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2552
วันที่: 11 มีนาคม 2553
เวลา: 01:39:50 [ Video & Slide ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
วันที่: 23 เมษายน 2552
เวลา: 01:27:35 [ Video & Slide ]
Press Conference 2009
วันที่: 25 มีนาคม 2552
เวลา: 45:39 [ Video & Slide ]
Singer Celebrate Blue Highlight 2008
วันที่: 05 มิถุนายน 2551
เวลา: 01:02:39 [ Video & Slide ]
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
วันที่: 23 เมษายน 2551
เวลา: 01:57:40 [ Video & Slide ]