Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น: SINGER
ราคาล่าสุด: 11.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 276,200
เปลี่ยนแปลง: +0.10
% เปลี่ยนแปลง: 0.86%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.50 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.10 - 15.60

ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2560 15:49