Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น: SINGER
ราคาล่าสุด: 13.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,706,600
เปลี่ยนแปลง: -0.10
% เปลี่ยนแปลง: -0.75%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.10 - 13.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.10 - 15.60

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 16:36