Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น: SINGER
ราคาล่าสุด: 14.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 81,100
เปลี่ยนแปลง: +0.10
% เปลี่ยนแปลง: 0.71%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.00 - 14.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.10 - 15.90

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2561 10:33