Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น: SINGER
ราคาล่าสุด: 13.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,559,900
เปลี่ยนแปลง: +0.20
% เปลี่ยนแปลง: 1.49%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.50 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.10 - 15.60

ปรับปรุงเมื่อ: 26 กรกฎาคม 2560 12:29