Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น: SINGER
ราคาล่าสุด: 11.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,752,400
เปลี่ยนแปลง: +0.20
% เปลี่ยนแปลง: 1.85%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.90 - 11.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.45 - 14.60

ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 16:35