Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อย่อหุ้น: SINGER
ราคาล่าสุด: 14.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,667,900
เปลี่ยนแปลง: -0.10
% เปลี่ยนแปลง: -0.68%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.70 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.10 - 15.00

ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2560 16:40